Vesti

Javni konkurs za Pomoćnika direktora ARKUS lige za sudijska pitanja

Na sednici Upravnog odbora Asocijacije rukometnih klubova Super lige, održanoj 13. juna 2022. godine, doneta je odluka o sprovođenju javnog konkursa za poziciju Pomoćnika direktora ARKUS lige za sudijska pitanja. Potreban je jedan izvršilac, koji bi tokom jednogodišnjeg mandata obavljao pripremu i analizu delegiranja za utakmice ARKUS lige, sa sastavljanjem detaljnih izveštaja po zahtevu Direktora lige. Opšti uslovi za navedenu poziciju su sledeći:

 1. Da je državljanin Republike Srbije,
 2. Da ima najmanje višu školsku stručnu spremu,
 3. Da ima iskustvo u obavljanju poslova iz oblasti sporta,
 4. Da ima potpunu poslovnu sposobnost,
 5. Da nije pravosnažnom presudom osuđen za krivična dela protiv privrede, imovine, službene dužnosti, slobode i prava čoveka i građanina, polnih sloboda, zdravlja ljudi, opšte sigurnosti ljudi i imovine, ustavnog uređenja i bezbednosti R. Srbije, državnih organa, pravosuđa, javnog reda i mira, pravnog saobraćaja, protiv Vojske Srbije, kao i posebno za krivična dela: teško ubistvo, teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i drugih pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, omogućavanje upotrebe doping sredstava, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet doping sredstava, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i dogovaranje ishoda takmičenja, sve dok traju pravne posledice osude,
 6. Da nije osnivač, vlasnik udela ili akcija, zastupnik, likvidacioni upravnik, zaposleni ili član uprave sportske organizacije koja je član Asocijacije,
 7. Da nije lice koje vrši javnu funkciju, kao ni lice koje vrši funkciju u organu političke stranke,
 8. Da nije vlasnik i član organa sportskih kladionica, kao ni zaposleni u sportskoj kladionici,
 9. Da nije sportski posrednik u oblasti rukometnog sporta,
 10. Da nije lice koje ne može biti član organa privrednih društava ili udruženja u skladu sa zakonom kojim je uređen sukob interesa u obavljanje javnih dužnosti,
 11. Da nije sportski inspektor.

Evo i posebnih uslova:

 1. Poznavanje rukometnog sporta i takmičenja u okviru rukometnog sporta,
 2. Poznavanje rada na računaru,
 3. Vozačka dozvola B kategorije,
 4. Odgovornost za timski i samostalni rad.

Rok za prijavu je 21.06.2022. godine, do 12 časova, a prijave možete poslati putem mejla office@arkus-liga.rs.